23 Οκτ 2014

Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: « ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Εγκρίνει την εισήγηση του Δήμαρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα επανασυγκροτεί την
Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» η οποία αποτελείται από τα  πέντε (5) τα κάτωθι μέλη:
Πρόεδρος  και μέλος Επιτροπής
Γεώργιος Κολοβός, κλάδου Πολ.. Μηχανικών ΠΕ

Αναπληρωματικό μέλος
Φωτεινή Αφένδρα, κλάδου Αρχιτ. Μηχανικών ΠΕ
Μέλος
Κωνσταντίνα Χατζηιωάννου, κλάδου Πολ.Μηχανικών ΠΕ
Αναπληρωματικό μέλος
Μαρία Ελένη Μανάρα, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
Μέλος εκπρόσωπος του ΤΕΕ (άρθρο 21 Ν. 3316/05), ο κος Γεώργιος Μαραγγός και
Αναπληρωματικό μέλος ο κος Δημήτριος Ντουσόπουλος, μετά το υπ’ αρίθμ.
11275/15-5-2014 έγγραφο- απάντηση του ΤΕΕ.
Τέλος, στην Επιτροπή, θα συμμετέχουν  ως μέλη εκπρόσωποι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (άρθρο 21 Ν. 3316/05),  ως τακτικός μέλος ο κος Παναγιώτης Βασιλόπουλος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών  με αναπληρωματικό μέλος
του τον κο Παναγιώτη Καρυώτη 4 Μηχανολόγο υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης, και  ως τακτικός μέλος ο κος Αλέξανδρος Καλογερόπουλος Μηχανολόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Ελέγχου και Κατασκευής  με αναπληρωματικό μέλος του την κα Ιωάννα Κουνέλη Μηχανολόγο
υπάλληλο της διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μετά το υπ’ αρίθμ. 198787/10-10-2014 έγγραφο- απάντηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Τα κίνητρα μας δεν είναι πολιτικά. Δρούμε σαν ενεργοί ή μη πολίτες με αποκλειστικό γνώμονα την βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών και δράσεων του δήμου μας.
Έχουμε ανάγκη και την δική σου συμμετοχή. Γράψε το σχόλιό σου.